MILJÖN

Smellkiller skapar bättre

inomhusmiljö och arbetsmiljö

och har flera användningsområden.

När en golvbrunn blivit torr är det stanken som varnar oss. Orsaken är att vägen till avloppens gaser öppnas och det är inte så ofarligt som det låter.

Radon, svampsporer, virus och svavelväte är bara några exempel på vad som finns i luften ovanför en öppen golvbrunn. 

Silverfiskar och kackerlackor trivs allbradeles för i smutsiga golvbrunnar och livnär sig på innehållet.

 

 

Luften och vattnet

är förutsättningar för liv.

Vi måste vara rädda om dem.

 

Låt Smellkiller hjälpa till!

Ren luft är inte en självklarhet.

Larmen om smittspridning, radongaser och olika typer av bakteriehärdar är fler än någonsin. Smittämnen i luften är lömska och källan är inte helt lätt att upptäcka. Även i miljöer som skolor, sjukhus och äldreboenden finns risken att drabbas av luftburen smitta.

Uttorkade golvbrunnar kan vara problemet.

Vi har sett analysen av provtagning kring golvbrunnar i en skola i Sverige. Se rapporten nedan.

Safe Drain Technologies Sweden AB * info@safedrain.se * 0730 512 367 * www.safedrain.se