HEM

Smellkiller skapar bättre

inomhusmiljö och arbetsmiljö

och har flera användningsområden.

Äntligen en lösning på ett stinkande problem

Smellkiller är, utan tvekan, marknadens mest miljövänliga och ekonomiska sätt att stoppa dålig lukt från i golvbrunnen.

 

Vatten, vatten bara vanligt vatten, löser problemet tillsammans med en Smellkiller.

 

Dessutom sparar Smellkiller arbetstid. Att vattna golvbrunnar två gånger i månaden är riktigt tidsödande i en stor fastighet.

 

 

Det finns många idéer om hur man ska stoppa stanken från en uttorkad golvbrunn. Matolja är en vanlig lösning.

Matolja lägger sig som en hinna över vattenytan och dunstar långsamt. Den härsknar och på den kladddiga ytan fastnar damm och smuts och bildar en smet där bakterier frodas. Kladdet har inte i våra avlopp att göra. Det täpper igen rören och ställer till det i reningsverken.

Det finns fler tillsatser i handeln. Dyra och

ganska kortsiktiga. Några är rentav miljöfarliga.

Safe Drain Technologies Sweden AB * info@safedrain.se * 0730 512 367 * www.safedrain.se