Serviceföretag

Smellkiller skapar bättre

inomhusmiljö och arbetsmiljö

och har flera användningsområden.

 

AFFÄRSMODELLEN DRAIN GUARD SYSTEM

 

Systemets metod innefattar:

 

  • Manuell rengöring av golvbrunnen
  • En enkel installation av Smellkiller
  • Både behållaren och golvbrunnen fylls med vatten
  • Bakteriedödande tabletter tillsätts
  • Löpande tillsyn
  • Återfyllning och rengöring bör göras några gånger per år

 

De företag som erbjuder lösningen som en tjänst till fastighetsägare ges följande affärsmöjligheter:

 

  • Intäkt på försäljning av produkten
  • Installationstjänst
  • Serviceavtal
  • Intäkt på löpande försäljning av de bakteriedödande tabletterna

 

Tjänsten kan erbjudas fastighetsägaren i kombination med andra tjänster, t ex städning eller ventilationsunderhåll.

 

Serviceföretaget debiterar fastighetsägaren för produkter, installationer, underhållsavtal samt löpande förbrukning av det bakteriedödande medlet.

 

VILL DU BREDDA DITT SERVICEUTBUD?

 

Har du ett serviceföretag och vill erbjuda fastighetsägare tjänsten att installera

och underhålla Drain Guard System?

 

Kontakta oss via telefon eller fyll

i formuläret nedan så hör vi av oss.

 
 
 
 

Safe Drain Technologies Sweden AB * info@safedrain.se * 0730 512 367 * www.safedrain.se