DRAIN GUARD SYSTEM

Smellkiller skapar bättre

inomhusmiljö och arbetsmiljö

och har flera användningsområden.

BEHOVET

I avloppssystem uppstår och samlas olika typer av hälsofarliga organismer och ämnen. Genom att hålla golvbrunnar rena och fyllda med vatten minskas riskerna för spridning av mögel, bakterier, radon mm.

 

Det kan vara extra viktigt i miljöer där golvbrunnar riskerar att torka ut eller där krav på hygien är extra hög.

 

En torr golvbrunn tillåter avloppsgaser att sugas in i fastigheten och spridas via ventilationssystem. Erfarenhet visar att uttorkade golvbrunnar är ett vanligt problem i de flesta fastigheter och när man väl känner lukten är det för sent.

 

Avloppsgaserna är redan spridda i fastigheten.

 

LÖSNINGEN

Drain Guard System minimerar den riskkälla en golvbrunn kan utgöra. Systemet består av

 

  1. Smellkiller, en behållare som säkerställer att vattenlåsen är fyllda
  2. Ett bakteriedödande medel som ser till att golvbrunnar och behållare hålls ordentligt rena
  3. Löpande tillsyn med betydligt längre intervaller än tidigare

 

På så vis förhindras att golvbrunnen torkar ut och att avloppsgaser tränger in i fastigheten.

 

DRAIN GUARD SERVICE

Ett serviceföretag erbjuder fastighetsägaren tjänsten att installera och underhålla Drain Guard System. Denna tjänst kan erbjudas som en tilläggstjänst för fastighetsägaren i kombination med andra tjänster,

t ex städning eller ventilationsunderhåll.

Safe Drain Technologies Sweden AB * info@safedrain.se * 0730 512 367 * www.safedrain.se