Beslutsfattare

Smellkiller skapar bättre

inomhusmiljö och arbetsmiljö

och har flera användningsområden.

BEHOVET

En torr golvbrunn tillåter avloppsgaser att sugas in i fastigheten och spridas via ventilationssystem.

I avloppssystem uppstår och samlas olika typer av hälsofarliga organismer och ämnen. Genom att hålla golvbrunnar rena och fyllda med vatten minskas riskerna för spridning av mögel, bakterier, radon mm.

 

LÖSNINGEN HETER DRAIN GUARD SERVICE

Ett utvalt serviceföretag erbjuder tjänsten att installera

och underhålla Drain Guard System.

Denna tjänst kan erbjudas som en tilläggstjänst i kombination med andra tjänster, t ex städning eller ventilationsunderhåll.

 

NYTTAN FÖR FASTIGHETSÄGAREN

 

  • Minskar arbetetstiden för påfyllning av golvbrunnar
  • Säkrare inomhusmiljö
  • Förebygger plötsliga utbrott av dålig lukt

Drain Guard Service är en ekonomiskt försvarbar lösning för större fastigheter.

Det är också en bra lösning för mindre fastigheter utan fastighetsskötare. Varje golvbrunn behöver återfyllning och rengöring några gånger per år.

 

Systemet består dels av en behållare som säkerställer att vattenlåset är fyllt, dels av ett bakteriedödande medel som ser till att golvbrunn och behållare rengörs ordentligt.

 

Vid användning av Drain Guard System utförs först en manuell rengöring av golvbrunnen. Därefter sker en enkelt en installation av behållaren.

 

Både behållare och golvbrunn fylls med vatten och en bakteriedödande tablett tillsätts.

 

Löpande tillsyn tillgodoses men med betydligt längre intervaller än tidigare.

 

Drain Gard System är 100% ofarligt för miljön!

Safe Drain Technologies Sweden AB * info@safedrain.se * 0730 512 367 * www.safedrain.se