Fler tips

Smellkiller skapar bättre

inomhusmiljö och arbetsmiljö

och har flera användningsområden.

Smellkiller förebygger uttorkning och det finns fler ställen än golvbrunnar som kan bli torra.

Vi har själva provat och vet att Smellkiller fungera bra även för att behålla vattennivån i bland annat vattenskålen, bevattningstråget och julgransfoten.

Principen är densamma. När vattennytan sjunker till en viss nivå bubblar det en stund Smellkiller och mer vatten fylls på i vattenskålen, bevattningstråget eller julgransfoten.

 

2,7 liter vatten räcker ganska länge!

Safe Drain Technologies Sweden AB * info@safedrain.se * 0730 512 367 * www.safedrain.se