OM FÖRETAGET

Smellkiller skapar bättre

inomhusmiljö och arbetsmiljö

och har flera användningsområden.

Vision

Vår vision är att ge människor en förenklad vardag, förbättrad miljö och ökad säkerhet i hemmet, på arbetsplatsen och under fritiden.

 

Affärsidé

Vår affärsidé är att plocka upp goda idéer och genom nytänkande och enkla lösningar omvandla idéerna till användbara produkter som uppfyller vår vision.

 

Utgångspunkten ska vara okomplicerade produkter som används för att motverka välkända problem. Produkternas användning ska bidra till ett minskat handhavande och leda till en tryggare och säkrare miljö.

Staffan Lundmark är företagets grundare, uppfinnaren bakom Smellkiller och vinnaren - Plastovationer 2011

 

Juryns motivering:

"Med golvbrunnspåfyllaren Smellkiller har innovatören, tillika fastighetsskötaren, Staffan Lundmark utvecklat en produkt som löser ett reellt problem i många fastigheter, nämligen uttorkade golvbrunnar. En sådan sprider inte bara dålig lukt, utan är även en öppen kanal in i fastigheten för giftiga gaser, till exempel radon, och ohyra som silverfiskar och liknande.

Smellkiller är en produkt som både skapar

bättre inomhusmiljö och en bättre arbetsmiljö

och är en värdig vinnare av Plastovationer 2011."

Safe Drain Technologies Sweden AB * info@safedrain.se * 0730 512 367 * www.safedrain.se