HEM

Smellkiller skapar bättre

inomhusmiljö och arbetsmiljö

och har flera användningsområden.

Handeln erbjuder också andra tillsatser. Dyra och ofta kortsiktiga.

Det behöver inte lukta illa från golvbrunnar och avlopp. Smellkiller är, utan tvekan, marknadens mest miljövänliga och ekonomiska sätt att slippa skunken i golvbrunnen.

Vatten, vatten, bara vanligt vatten, tillsammans med en Smellkiller

löser problemet.

Det finns många idéer om hur man ska stoppa dålig lukt från en uttorkad golvbrunn. Matolja är en ganska vanlig, men ingen bra, lösning.

 

Matolja lägger sig som en hinna över vattenytan och dunstar inte. Däremot härsknar oljan och skapar en annan odör. Dessutom har olja inte i våra avlopp att göra. Det täpper igen avloppsrören och ställer till det i reningsverken.

Äntligen en lösning på ett stinkande problem

Safe Drain Technologies Sweden AB * info@safedrain.se * 0730 512 367 * www.safedrain.se