FAQ

Smellkiller skapar bättre

inomhusmiljö och arbetsmiljö

och har flera användningsområden.

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Smellkiller

 

1. Hur monterar jag min Smellkiller?

 

2. Hur monterar jag min Smellkiller i en toalett?

 

3. Hur monterar jag min Smellkiller i en vattenskål?

 

4. Hur monterar jag min Smellkiller i ett bevattningstråg?

 

 

5. Hur monterar jag min Smellkiller i en julgransfot?

 

6. Varför rinner allt vatten ut direkt?

Du har inte dragit åt korken ordentligt. Kontrollera också att packningen sitter rätt

 

7. Ska jag använda något bakteriedödande medel i min Smellkiller.

Det är inte nödvändigt men i utsatta miljöer föreslår vi ett miljövänligt medel,

Bio Cool, t ex.

8. Är plasten i Smellkiller och slangen livsmedelsgodkända?

Ja.

 

Safe Drain Technologies Sweden AB * info@safedrain.se * 0730 512 367 * www.safedrain.se